DE VRIJE UNIVERISTEIT HEEFT 9 FACULTEITEN

Faculteit der Geneeskunde

ONZE FACULTEITEN

Ons onderzoek beslaat het hele spectrum: van alfa, gamma en bèta tot leven en medische wetenschappen.

Deze zijn ingericht langs vier profileringsthemas thema’s. Zo stimuleren we de multidisciplinaire samenwerking waar de maatschappelijke problemen van nu en straks om vragen.

PROFILERINGSTHEMA'S VAN DE VU

De komende jaren besteedt de VU bijzondere aandacht aan het versterken van de band tussen wetenschap en de samenleving. In het doorgronden van maatschappelijke vraagstukken en de zoektocht naar oplossingen, profileert de VU zich met vier thema’s zoals beschreven in het VU instellingsplan 2020-2025:

  1. Human Health & Life Sciences
  2. Governance for Society
  3. Science for Sustainability
  4. Connected World

Door onderwijs en onderzoek in te richten langs deze vier thema’s, verduidelijkt de VU haar profiel voor studenten, onderzoekers, het bedrijfsleven, subsidieverstrekkers, overheden en andere (kennis)partners. De profileringsthema’s zijn mede tot stand gekomen op basis van de identiteit van de VU en haar kernwaarden. Met de profileringsthema’s vergroten we niet alleen onze herkenbaarheid, maar stimuleren we ook de samenwerking over de grenzen van de disciplines heen. 

De wijze waarop de wetenschap zich verhoudt tot de maatschappij en andersom is aan verandering onderhevig. Hedendaagse maatschappelijke vraagstukken nemen toe in complexiteit en vragen om een aanpak vanuit meerdere disciplines. Toekomstige wetenschappers en professionals moeten over de grenzen vanhun eigen domein kunnen samenwerken. De wetenschap wordt steeds meer uitgedaagd; steeds vaker moet de wetenschap haar maatschappelijke rol legitimeren. Als universiteit moeten we ons de vraag stellen hoe we met deze ontwikkeling omgaan. Hoe integreren we wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen in onze cultuur en wat betekent dit voor mensen, hun waarden en hun identiteit? 

Met ons onderzoek en onderwijs willen we de wereld beter maken. Door onderwijs in te richten langs de vier thema’s Connected World, Governance for Society, Human Health and Life Science en Science for Sustainability, stimuleren we de samenwerking tussen verschillende vakgebieden. 

VACATURES

BIJ DE FACULTEITEN