OVER DE VU

ORGANISATIE

Met ongeveer 5.500 medewerkers is de VU een complexe en dynamische organisatie waar dagelijks wordt gewerkt aan onderwijs, onderzoek en alles wat daarmee samenhangt. Het College van Bestuur is verantwoordelijk voor het dagelijkse bestuur van de organisatie, de faculteiten zijn dat voor het onderwijs en onderzoek. De ondersteunende processen zoals Communicatie & Marketing, IT en HRMAM zijn ondergebracht bij de verschillende diensten.

Organisatie en bestuur van de Vrije Universiteit 

 

Medewerkers

Kernwaarden

De basisfilosofie van de VU uit zich in drie kernwaarden, die als richtsnoer gelden voor het werken en handelen van medewerkers en studenten. Deze waarden zijn onlosmakelijk verbonden met de wijze waarop de VU excellent onderzoek en onderwijs vormgeeft.

De kernwaarden van de VU zijn:

  • Verantwoordelijk: dienstbaar aan en betrokken bij mens en maatschappij.
  • Open: voor diversiteit in disciplines, nationaliteiten, levensbeschouwingen en maatschappelijke overtuigingen.
  • Persoonlijk: aandacht voor de menselijke maat; een academische gemeenschap waarin elk lid wordt gekend.

Lees meer over de missie en kernwaarden van de VU.

HISTORIE

De Vrije Universiteit werd in 1880 door vijf hoogleraren (onder wie initiatiefnemer Abraham Kuijper), samen met vijf studenten als private universiteit opgericht. “Vrije” stond in die tijd voor vrij van kerk, staat en commerciële belangen. Geheel in deze geest is de VU ook gefinancierd middels veel kleine bijdragen vanuit alle hoeken van Amsterdam. 

Van  een bescheiden initiatief aan de Keizersgracht, bestaande uit de drie faculteiten Theologie, Kunst en Rechten, groeide de VU in de jaren '60 uit tot een middelgrote universiteit, tot wat we nu zijn: een dynamische onderwijsorganisatie met 5.500 medewerkers en ruim 30.000 studenten. De idealen die onze stichters ooit voor ogen hadden zoals diversiteit, samenhorigheid (inclusion) en kwaliteit zijn nooit verloren gegaan. 

Nieuwsgierig geworden naar de historie van de VU? Lees er alles over op het Geheugen van de VU