BESTUURSZAKEN

De dienst Bestuurszaken (BZ) voert een breed pallet aan instellingsbrede taken uit en verzorgt de strategische advisering en geïntegreerde ondersteuning van het College van Bestuur (CvB), de faculteiten, de diensten en de Raad van Toezicht.

De dienst werkt daarnaast nauw samen met de faculteiten én de andere diensten van de VU om de bestuurlijke agenda te realiseren en richting te geven aan de instellingsstrategie.

De dienst is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de VU strategie (Instellingsplan), onderzoeksbeleid en het ondersteunen van onderzoekers bij subsidie acquisitie, valorisatiebeleid en ondersteuning aan wetenschappers voor het realiseren van valorisatie en maatschappelijke impact, wetenschappelijke integriteit, juridische advisering, documentmanagement en archivering, Public Affairs, bedrijfsvoering waaronder het leveren van interim project- en programmamanagers voor interne opdrachten, het leveren van procesmatige ondersteuning van beleid- en besluitvorming, en inhoudelijk bijdragen aan diverse strategische dossiers. BZ bevordert tevens de VU-brede governance, control en compliance en draagt zorg voor academische plechtigheden als promoties en oraties. Daarnaast zijn de Ombudsman personeel, de Studentenombudsman, de Internal Auditor en de Functionaris Gegevensbescherming bij BZ ondergebracht.

VACATURES

BESTUURSZAKEN