Bijzonder hoogleraar Onderzoeksjournalistiek

De afdeling Taal, Literatuur en Communicatie van de Vrije Universiteit Amsterdam zoekt een bijzonder hoogleraar Onderzoeksjournalistiek.

Jouw functie

De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Onderzoeksjournalistiek stelt een bijzondere leerstoel in voor het terrein van de onderzoeksjournalistiek om deze vorm van journalistiek wetenschappelijk en journalistiek zwaarder te verankeren en om de democratische relevantie en impact van de onderzoeksjournalistiek te vergroten. Enerzijds zal dit leiden tot het
versterken van het wetenschappelijk karakter van onderzoeksjournalistiek en anderzijds stimuleert dit ordinariaat onderzoek en reflectie op het vak en de vertaling naar de journalistieke praktijk. De functie richt zich met name op de volgende aspecten van de onderzoeksjournalistiek: democratische relevantie en impact, nieuwe vertelvormen, digitale onderzoekstechnieken, kwantificeren van maatschappelijke opbrengst, transparantie en verantwoording, duurzame financiering en de veiligheid van de journalist.

Jouw taken

De leerstoelhouder:

 • entameert onderzoek op het gebied van onderzoeksjournalistiek en draagt actief bij aan de verwerving van tweede (NWO, Europees) en derde geldstroomprojecten via maatschappelijke organisaties/fondsen en andere vormen van onderzoeksfinanciering 
 • trekt experts aan die hun kennis wetenschappelijk willen valoriseren en uitbouwen en creëert buitenpromovendiplaatsen voor onderzoeksjournalisten, die parttime op een onderzoeksjournalistiek project willen promoveren
 • stelt binnen een half jaar na zijn of haar aanstelling een onderzoeksplan op, doet een voorstel voor het inrichten van een onderzoeksteam  en stelt een bijbehorende begroting op
 • zet zich actief in voor het toepasbaar maken van de resultaten van het wetenschappelijk onderzoek in de journalistieke praktijk
 • begeleidt promovendi als promotor of co-promotor
 • onderhoudt een netwerk van specialisten op het gebied van onderzoeksjournalistiek
 • zal binnen de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Vrije Universiteit betrokken zijn bij het onderwijs op het gebied van onderzoeksjournalistiek in zowel de bachelor- en masteropleiding CIW: Journalistiek
 • stemt zijn/haar onderzoek af met collega’s in verwante onderzoeksgebieden

Jouw profiel

De kandidaat:

 • is gepromoveerd op een relevant terrein voor onderzoeksjournalistiek
 • heeft naast kennis, ervaring en inhoudelijk gezag op het gebied vanonderzoeksjournalistiek een goede inbedding in de onderzoeksjournalistieke sector en het vermogen dit veld met distantie te bekijken en een voortrekkersrol te spelen in een vakinhoudelijke discussie
 • heeft de kennis en kunde om de resultaten van het wetenschappelijk onderzoek te
  valoriseren en toepasbaar te maken voor de journalistieke praktijk
 • heeft een toonaangevende internationale reputatie en een dito netwerk
 • heeft bestuurlijke ervaring en bindende kwaliteiten
 • is in staat om op hoog niveau onderzoekers te begeleiden
 • beheerst de Nederlandse en Engelse taal 

Indien je niet gepromoveerd bent, maar je wel voldoet aan het functieprofiel, kun je worden benoemd als senior research fellow. Bij gelijke geschiktheid heeft de kandidaat die gepromoveerd is de voorkeur.

Wat bieden wij

Een functie voor 0,4 fte met een passende bezoldiging van minimaal € 2.659,- en maximaal € 3.872,- bruto per maand. De precieze vergoeding hangt af van opleiding en ervaring. De benoeming is in principe voor een periode van 5 jaar. 

Over ons

Welkom bij de Faculteit der Geesteswetenschappen
Bij de Faculteit der Geesteswetenschappen verkennen we de wereld om ons heen vanuit een taalkundige, historische en filosofische benadering. We brengen verschillende vakgebieden samen: Taal, Literatuur en Communicatie; Kunst en Cultuur, Geschiedenis, Oudheid en Filosofie. Dat is Humanities+. De plus van een open blik, interdisciplinair onderzoek, vernieuwend onderwijs en een kleinschalige, persoonlijke benadering.

We richten ons op complexe maatschappelijke problemen die vragen om een brede, grensverleggende aanpak. Een aanpak die inspireert om over grenzen heen te kijken en van elkaar te leren. Samen verrijken we onze kennis en creativiteit. Samen komen we tot oplossingen met maatschappelijke meerwaarde.

Kom je werken bij Geesteswetenschappen? Dan kies je voor een inspirerende en persoonlijke werkomgeving. Samen met jouw 340 collega’s draag je bij aan topkwaliteit in onderwijs en onderzoek.

Vrije Universiteit Amsterdam
De Vrije Universiteit Amsterdam staat voor waardengedreven onderwijs en onderzoek. Wij zijn vrije denkers met kennis van zaken en een open houding – a broader mind. Met een ondernemende aanpak en aandacht voor diversiteit, zingeving en medemenselijkheid werken wij aan duurzame oplossingen met maatschappelijke impact. Door onze krachten te bundelen, over de grenzen van vakgebieden heen, werken we aan een betere wereld voor mens en planeet. Samen creëren we een veilig en respectvol werk- en studieklimaat, en een inspirerende omgeving voor onderwijs en onderzoek. Lees meer over onze gedragscodes.

We zijn gevestigd op één fysieke campus, in het hart van de Amsterdamse Zuidas, met een uitstekende ligging en bereikbaarheid. Aan de VU werken ruim 5.500 medewerkers en volgen ruim 30.000 studenten wetenschappelijk onderwijs.

Diversiteit
Diversiteit is een speerpunt van de VU. De VU wil toegankelijk en ontvankelijk zijn voor diversiteit in vakgebieden, culturen, ideeën, nationaliteiten, overtuigingen, voorkeuren en levensbeschouwingen. Vanuit vertrouwen, respect en interesse leiden verschillen hier tot nieuwe inzichten en innovatie, tot scherpte en helderheid, tot excellentie en een ruimer begrip.

Wij staan voor een inclusieve gemeenschap en geloven dat diversiteit en internationalisering bijdragen aan de kwaliteit van onderwijs, onderzoek en onze dienstverlening.

We zijn dan ook voortdurend op zoek naar mensen die door hun achtergrond en ervaring bijdragen aan de diversiteit van de VU-gemeenschap.

Interesse

Solliciteren
Kandidaten kunnen solliciteren naar deze functie via de button 'solliciteer direct', uiterlijk 24 maart 2024. Voeg daarbij een motivatiebrief, curriculum vitae en een lijst van uitgevoerde onderzoeksprojecten en publicaties. 

Het overleggen van een diploma, een referentiecheck en een assessment maken onderdeel uit van de sollicitatieprocedure.

Vragen
Voor meer informatie, zoals het structuurrapport van de bijzondere leerstoel, kunt u contact opnemen met: Prof. dr. Johan Koppenol, e-mail: [email protected].

Sollicitaties ontvangen per e-mail worden niet in behandeling genomen.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Jouw functie

De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Onderzoeksjournalistiek stelt een bijzondere leerstoel in voor het terrein van de onderzoeksjournalistiek om deze vorm van journalistiek wetenschappelijk en journalistiek zwaarder te verankeren en om de democratische relevantie en impact van de onderzoeksjournalistiek te vergroten. Enerzijds zal dit leiden tot het
versterken van het wetenschappelijk karakter van onderzoeksjournalistiek en anderzijds stimuleert dit ordinariaat onderzoek en reflectie op het vak en de vertaling naar de journalistieke praktijk. De functie richt zich met name op de volgende aspecten van de onderzoeksjournalistiek: democratische relevantie en impact, nieuwe vertelvormen, digitale onderzoekstechnieken, kwantificeren van maatschappelijke opbrengst, transparantie en verantwoording, duurzame financiering en de veiligheid van de journalist.

Jouw taken

De leerstoelhouder:

 • entameert onderzoek op het gebied van onderzoeksjournalistiek en draagt actief bij aan de verwerving van tweede (NWO, Europees) en derde geldstroomprojecten via maatschappelijke organisaties/fondsen en andere vormen van onderzoeksfinanciering 
 • trekt experts aan die hun kennis wetenschappelijk willen valoriseren en uitbouwen en creëert buitenpromovendiplaatsen voor onderzoeksjournalisten, die parttime op een onderzoeksjournalistiek project willen promoveren
 • stelt binnen een half jaar na zijn of haar aanstelling een onderzoeksplan op, doet een voorstel voor het inrichten van een onderzoeksteam  en stelt een bijbehorende begroting op
 • zet zich actief in voor het toepasbaar maken van de resultaten van het wetenschappelijk onderzoek in de journalistieke praktijk
 • begeleidt promovendi als promotor of co-promotor
 • onderhoudt een netwerk van specialisten op het gebied van onderzoeksjournalistiek
 • zal binnen de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Vrije Universiteit betrokken zijn bij het onderwijs op het gebied van onderzoeksjournalistiek in zowel de bachelor- en masteropleiding CIW: Journalistiek
 • stemt zijn/haar onderzoek af met collega’s in verwante onderzoeksgebieden

Jouw profiel

De kandidaat:

 • is gepromoveerd op een relevant terrein voor onderzoeksjournalistiek
 • heeft naast kennis, ervaring en inhoudelijk gezag op het gebied vanonderzoeksjournalistiek een goede inbedding in de onderzoeksjournalistieke sector en het vermogen dit veld met distantie te bekijken en een voortrekkersrol te spelen in een vakinhoudelijke discussie
 • heeft de kennis en kunde om de resultaten van het wetenschappelijk onderzoek te
  valoriseren en toepasbaar te maken voor de journalistieke praktijk
 • heeft een toonaangevende internationale reputatie en een dito netwerk
 • heeft bestuurlijke ervaring en bindende kwaliteiten
 • is in staat om op hoog niveau onderzoekers te begeleiden
 • beheerst de Nederlandse en Engelse taal 

Indien je niet gepromoveerd bent, maar je wel voldoet aan het functieprofiel, kun je worden benoemd als senior research fellow. Bij gelijke geschiktheid heeft de kandidaat die gepromoveerd is de voorkeur.

Wat bieden wij

Een functie voor 0,4 fte met een passende bezoldiging van minimaal € 2.659,- en maximaal € 3.872,- bruto per maand. De precieze vergoeding hangt af van opleiding en ervaring. De benoeming is in principe voor een periode van 5 jaar. 

Over ons

Welkom bij de Faculteit der Geesteswetenschappen
Bij de Faculteit der Geesteswetenschappen verkennen we de wereld om ons heen vanuit een taalkundige, historische en filosofische benadering. We brengen verschillende vakgebieden samen: Taal, Literatuur en Communicatie; Kunst en Cultuur, Geschiedenis, Oudheid en Filosofie. Dat is Humanities+. De plus van een open blik, interdisciplinair onderzoek, vernieuwend onderwijs en een kleinschalige, persoonlijke benadering.

We richten ons op complexe maatschappelijke problemen die vragen om een brede, grensverleggende aanpak. Een aanpak die inspireert om over grenzen heen te kijken en van elkaar te leren. Samen verrijken we onze kennis en creativiteit. Samen komen we tot oplossingen met maatschappelijke meerwaarde.

Kom je werken bij Geesteswetenschappen? Dan kies je voor een inspirerende en persoonlijke werkomgeving. Samen met jouw 340 collega’s draag je bij aan topkwaliteit in onderwijs en onderzoek.

Vrije Universiteit Amsterdam
De Vrije Universiteit Amsterdam staat voor waardengedreven onderwijs en onderzoek. Wij zijn vrije denkers met kennis van zaken en een open houding – a broader mind. Met een ondernemende aanpak en aandacht voor diversiteit, zingeving en medemenselijkheid werken wij aan duurzame oplossingen met maatschappelijke impact. Door onze krachten te bundelen, over de grenzen van vakgebieden heen, werken we aan een betere wereld voor mens en planeet. Samen creëren we een veilig en respectvol werk- en studieklimaat, en een inspirerende omgeving voor onderwijs en onderzoek. Lees meer over onze gedragscodes.

We zijn gevestigd op één fysieke campus, in het hart van de Amsterdamse Zuidas, met een uitstekende ligging en bereikbaarheid. Aan de VU werken ruim 5.500 medewerkers en volgen ruim 30.000 studenten wetenschappelijk onderwijs.

Diversiteit
Diversiteit is een speerpunt van de VU. De VU wil toegankelijk en ontvankelijk zijn voor diversiteit in vakgebieden, culturen, ideeën, nationaliteiten, overtuigingen, voorkeuren en levensbeschouwingen. Vanuit vertrouwen, respect en interesse leiden verschillen hier tot nieuwe inzichten en innovatie, tot scherpte en helderheid, tot excellentie en een ruimer begrip.

Wij staan voor een inclusieve gemeenschap en geloven dat diversiteit en internationalisering bijdragen aan de kwaliteit van onderwijs, onderzoek en onze dienstverlening.

We zijn dan ook voortdurend op zoek naar mensen die door hun achtergrond en ervaring bijdragen aan de diversiteit van de VU-gemeenschap.

Vragen over de vacature?

Neem contact op met

Prof. dr. Johan Koppenol

Hoofd afdeling Taal, Literatuur en Communicatie

Interesse

Solliciteren
Kandidaten kunnen solliciteren naar deze functie via de button 'solliciteer direct', uiterlijk 24 maart 2024. Voeg daarbij een motivatiebrief, curriculum vitae en een lijst van uitgevoerde onderzoeksprojecten en publicaties. 

Het overleggen van een diploma, een referentiecheck en een assessment maken onderdeel uit van de sollicitatieprocedure.

Vragen
Voor meer informatie, zoals het structuurrapport van de bijzondere leerstoel, kunt u contact opnemen met: Prof. dr. Johan Koppenol, e-mail: [email protected].

Sollicitaties ontvangen per e-mail worden niet in behandeling genomen.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Vragen over de vacature?

Neem contact op met

Prof. dr. Johan Koppenol

Hoofd afdeling Taal, Literatuur en Communicatie

Sollicitatieprocedure

Mis jouw droombaan bij de VU niet!