DIVERSITEIT & INCLUSIVITEIT

WERKEN BIJ DE VU >

Zowel professionals als studenten binnen de VU kennen een grote diversiteit, het is iets dat wij nastreven sinds de dag van onze oprichting, het zit in ons DNA. Wij hebben een dynamische campus, een werkplek die altijd in beweging is en die vooral gekenmerkt wordt door "inclusive excellence". Iedereen hoort erbij met inbegrip van zijn eigen motivaties en ideeën.  Alle collega's binnen de VU zorgen ervoor dat iedereen zich hier welkom voelt. 
Verschillen zijn voor ons juist belangrijk, omdat we dan pas zaken in een breder perspectief kunnen plaatsen. Zodat we excellent onderwijs en onderzoek kunnen bereiken met een maatschappelijke impact. Want zonder talenten met verschillende zienswijzen, kennis, achtergrond en motivatie, is deze grootse ambitie niet haalbaar. 

“Verschillend zijn is een voordeel, maar het kost aandacht en vertrouwen om een inclusieve leer- en werkomgeving te creëren.” - Karen van Oudenhoven, VU Chief Diversity Officer   

De VU stimuleert netwerken die het diversiteitsconcept omarmen, zoals:

  • VU Pride
  • Wo&men@VU
  • International Staff Network