Coördinator Anton de Kom Leerstoel

De Faculteit der Geesteswetenschappen zoekt in samenwerking met de Faculteit der Rechtsgeleerdheid een coördinator voor de onlangs opgerichte Anton de Kom Leerstoel.

Jouw functie

De Afdeling Art and Culture, History, Antiquity van de Faculteit der Geesteswetenschappen aan de Vrije Universiteit Amsterdam, in samenwerking met de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, zoekt een coördinator voor de onlangs opgerichte Anton de Kom Leerstoel. Wil je bijdragen aan het programma van deze leerstoel, aan de samenwerking tussen de twee faculteiten van de Vrije Universiteit en met de Anton de Kom Universiteit van Suriname, wil je je inzetten voor de publieke profilering van de leerstoel, en houd je van plannen maken, organiseren en schrijven? Solliciteer dan bij de Vrije Universiteit Amsterdam.

Eind 2023 is in het kader van eerherstel voor Anton de Kom vanwege het Ministerie van Buitenlandse Zaken de Anton de Kom Leerstoel ingesteld, gericht op de geschiedenis van kolonialisme en slavernij, en hun hedendaagse sociale, culturele en juridische doorwerking. De activiteiten van de leerstoel spelen zich af op het snijvlak van twee wetenschapsgebieden: Geesteswetenschappen en Rechtswetenschappen. Ook hebben ze een doelgerichte internationale component, gericht op samenwerking met de Anton de Kom Universiteit van Suriname, en de bredere academische samenwerking in het Caribisch gebied. In deze domein-overschrijdende en internationale context richt de leerstoel zich op onderwijs, onderzoek en publieksactiviteiten. Dit gebeurt onder leiding van de leerstoelhouder, en in samenwerking met een adviserend curatorium waarin naast de Anton de Kom familiestichting beide betrokken faculteiten in Nederland en Suriname zijn vertegenwoordigd. De leerstoel werkt naast onderwijs in bestaande programma's aan een eigen onderzoeksprogramma dat mede vorm krijgt in een transatlantische academische werkplaats, en aan publieksactiviteiten gericht op versterking van de betrokkenheid van een breder, intergenerationeel publiek bij de thematiek van kolonialisme en slavernij, en hun hedendaagse sociale, culturele en juridische doorwerking.

Jouw taken

Voor de opbouw en ontwikkeling van dit programma zoekt de VU een coördinator die van aanpakken weet. De coördinator heeft een ondersteunende functie, met de volgende taken:

Functioneren van de leerstoel

 • organiseren van het overleg met de leerstoelhouder, het curatorium, en alle bij leerstoel betrokken partijen over voortgang activiteiten; bijhouden van de activiteiten en beschikbare budgets; verslaglegging van de bijeenkomsten en jaarverslagen
 • ondersteunen van de lopende zaken van de leerstoel: agendabeheer, archiefvorming; planning activiteiten; overzicht houden op de onderwijsactiviteiten van de leerstoelhouder en op diens publieksagenda (lezingen, interviews etc.), onderhouden van emailverkeer rondom de functionele mailbox van de leerstoel in overleg met de leerstoelhouder; email-correspondentie met betrekking tot de lopende onderzoeksprojecten

Internationale samenwerking

 • coördinatie van de nog op te richten academische werkplaats; het onderhouden van contact met de Anton de Kom universiteit en andere (internationale) sparringpartners
 • ondersteuning bieden bij het aanvragen van subsidies en het organiseren van publieksevenementen, congressen, symposia etc. i.v. m leerstoel

Publieke zichtbaarheid

 • onderhouden en ontwikkelen van de website van de leerstoel, gericht op beschrijving van de leeropdracht en het programma, daaraan verbonden onderzoeksprojecten, activiteiten, mensen en samenwerkingspartners
 • mede vormgeven van het publieksprogramma van de leerstoel, contact met andere relevante partijen, zoals de coördinator van het Pre-University College programma, het Amsterdam Summerschool programma of derden betrokken bij de jaarlijkse lezing. Het onderhouden van contacten met maatschappelijke (zelf) organisaties speelt hierin een belangrijke rol

Jouw profiel

De leerstoel zoekt een coördinator die zich goed kan plaatsen binnen de volgende functie-eisen:

 • een BA of MA (HBO of WO) in geesteswetenschappen of sociale wetenschappen, rechten of andere relevante richting. Als je kennis hebt van koloniale geschiedenis en koloniale erfenissen, en/of vraagstukken met betrekking tot diversiteit, gelijkheid en inclusie, dan strekt dat tot aanbeveling
 • ervaring in projectmanagement, met een sterke affiniteit voor het creëren van structuren en het organiseren van processen die overleg bevorderen, samenwerking stimuleren en internationaal contact faciliteert. het is van belang dat je goed bekend bent met het Nederlandse universitaire en maatschappelijke veld, met inbegrip van diaspora gemeenschappen; goede bekendheid met het Surinaamse universitaire en maatschappelijke veld is een pre
 • je hebt interesse in ontwikkelingen op de universiteit in samenhang met nieuwe benaderingen van onderwijs, onderzoek, maatschappelijke uitwisseling en internationale samenwerking
 • vanuit een hands on mentaliteit en organisatorische vaardigheden, ben je bereid om je te ontwikkelen, ook in zaken betreffende budgetterings- en boekhoudkundige vaardigheden en technieken. Omdat het een nieuwe activiteit is, is het belangrijk dat je goed prioriteiten kan stellen
 • goede beheersing van ten minste het Nederlands en Engels; beheersing van een of meer Surinaamse of Caribische talen kan je functioneren zeer ten goede komen, maar is geen vereiste
 • goed kunnen omgaan met stress en eventuele (onverhoopte) spanningen die voortvloeien uit reacties die het leerstoelgebied kunnen oproepen. Wellicht heb je hier zelf ook al ervaring mee gehad

Als universiteit streven we naar gelijke kansen voor iedereen, in het besef dat diversiteit vele vormen kent. Wij geloven dat diversiteit in al haar complexiteit van onschatbare waarde is voor de kwaliteit van ons onderwijs, onderzoek en onze dienstverlening. We zijn altijd op zoek naar talent met diverse achtergronden en ervaringen. Dat betekent ook dat we ons inzetten voor het creëren van een inclusieve gemeenschap, zodat we diversiteit als meerwaarde kunnen benutten.

We beseffen dat elk individu een unieke set aan vaardigheden, expertise en denkwijze met zich meebrengt. We nodigen dan ook graag iedereen uit die zich herkent in het profiel om te solliciteren, zelfs als je niet aan alle eisen voldoet.

Wat bieden wij

Een uitdagende functie bij een maatschappelijk betrokken organisatie. Bij de VU draag je bij aan onderwijs, onderzoek en dienstverlening voor een betere wereld. En daar mag wat tegenover staan. Daarom bieden wij jou:

 • een salaris van minimaal € 3.377,00 (Schaal 9) en maximaal € 4.640,00 (Schaal 9) bruto per maand, bij een voltijds dienstverband. Dit is gebaseerd op het UFO-profiel Projectleider 2. Het precieze salaris hangt af van je opleiding en ervaring.
 • een functie voor ten minste 0,6 en maximaal 0,8 fte. Je arbeidsovereenkomst duurt in eerste instantie 1 jaar. Daarna is er uitzicht op verlenging met maximaal 3 jaar.  

Daarnaast bieden wij je aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden en regelingen. Enkele voorbeelden:

 • bij een voltijdse 38-urige werkweek hoort een vakantietegoed van 232 uur per jaar. Als je ervoor kiest om 40 uur te werken, beschik je op jaarbasis over 96 extra vakantie-uren. Bij een deeltijdaanstelling wordt dit naar rato berekend
 • 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering
 • ruime bijdrage aan ABP-pensioenregeling
 • bijdrage aan reiskosten voor woon-werkverkeer
 • keuzemodel voor fiscale uitruil van bepaalde arbeidsvoorwaarden

Over ons

Welkom bij de Faculteit der Geesteswetenschappen
Bij de Faculteit der Geesteswetenschappen verkennen we de wereld om ons heen vanuit een taalkundige, historische en filosofische benadering. We brengen verschillende vakgebieden samen: Taal, Literatuur en Communicatie; Kunst en Cultuur, Geschiedenis, Oudheid en Filosofie. Dat is Humanities+. De plus van een open blik, interdisciplinair onderzoek, vernieuwend onderwijs en een kleinschalige, persoonlijke benadering.

We richten ons op complexe maatschappelijke problemen die vragen om een brede, grensverleggende aanpak. Een aanpak die inspireert om over grenzen heen te kijken en van elkaar te leren. Samen verrijken we onze kennis en creativiteit. Samen komen we tot oplossingen met maatschappelijke meerwaarde.

Kom je werken bij Geesteswetenschappen? Dan kies je voor een inspirerende en persoonlijke werkomgeving. Samen met jouw 340 collega’s draag je bij aan topkwaliteit in onderwijs en onderzoek.

Vrije Universiteit Amsterdam
De Vrije Universiteit Amsterdam staat voor waardengedreven onderwijs en onderzoek. Wij zijn vrije denkers met kennis van zaken en een open houding – a broader mind. Met een ondernemende aanpak en aandacht voor diversiteit, zingeving en medemenselijkheid werken wij aan duurzame oplossingen met maatschappelijke impact. Door onze krachten te bundelen, over de grenzen van vakgebieden heen, werken we aan een betere wereld voor mens en planeet. Samen creëren we een veilig en respectvol werk- en studieklimaat, en een inspirerende omgeving voor onderwijs en onderzoek. Lees meer over onze gedragscodes.

We zijn gevestigd op één fysieke campus, in het hart van de Amsterdamse Zuidas, met een uitstekende ligging en bereikbaarheid. Aan de VU werken ruim 6.150 medewerkers en volgen ruim 31.000 studenten wetenschappelijk onderwijs.

Diversiteit
Diversiteit is een speerpunt van de VU. De VU wil toegankelijk en ontvankelijk zijn voor diversiteit in vakgebieden, culturen, ideeën, nationaliteiten, overtuigingen, voorkeuren en levensbeschouwingen. Vanuit vertrouwen, respect en interesse leiden verschillen hier tot nieuwe inzichten en innovatie, tot scherpte en helderheid, tot excellentie en een ruimer begrip.

Wij staan voor een inclusieve gemeenschap en geloven dat diversiteit en internationalisering bijdragen aan de kwaliteit van onderwijs, onderzoek en onze dienstverlening.

We zijn dan ook voortdurend op zoek naar mensen die door hun achtergrond en ervaring bijdragen aan de diversiteit van de VU-gemeenschap.

Interesse

Ben jij geïnteresseerd in deze functie en ben jij van mening dat jouw ervaring bijdraagt aan de kwaliteit van onze dienstverlening? Dan nodigen wij je graag uit om te solliciteren, ook als je niet aan alle eisen voldoet.

Voor vragen over de vacature kun je contact opnemen met Susan Legêne (Geesteswetenschappen): [email protected], of Wouter Veraart (Rechten): [email protected].

Het overleggen van een diploma en een referentiecheck maken onderdeel uit van de sollicitatieprocedure.

Sollicitaties ontvangen per e-mail worden niet in behandeling genomen.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Jouw functie

De Afdeling Art and Culture, History, Antiquity van de Faculteit der Geesteswetenschappen aan de Vrije Universiteit Amsterdam, in samenwerking met de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, zoekt een coördinator voor de onlangs opgerichte Anton de Kom Leerstoel. Wil je bijdragen aan het programma van deze leerstoel, aan de samenwerking tussen de twee faculteiten van de Vrije Universiteit en met de Anton de Kom Universiteit van Suriname, wil je je inzetten voor de publieke profilering van de leerstoel, en houd je van plannen maken, organiseren en schrijven? Solliciteer dan bij de Vrije Universiteit Amsterdam.

Eind 2023 is in het kader van eerherstel voor Anton de Kom vanwege het Ministerie van Buitenlandse Zaken de Anton de Kom Leerstoel ingesteld, gericht op de geschiedenis van kolonialisme en slavernij, en hun hedendaagse sociale, culturele en juridische doorwerking. De activiteiten van de leerstoel spelen zich af op het snijvlak van twee wetenschapsgebieden: Geesteswetenschappen en Rechtswetenschappen. Ook hebben ze een doelgerichte internationale component, gericht op samenwerking met de Anton de Kom Universiteit van Suriname, en de bredere academische samenwerking in het Caribisch gebied. In deze domein-overschrijdende en internationale context richt de leerstoel zich op onderwijs, onderzoek en publieksactiviteiten. Dit gebeurt onder leiding van de leerstoelhouder, en in samenwerking met een adviserend curatorium waarin naast de Anton de Kom familiestichting beide betrokken faculteiten in Nederland en Suriname zijn vertegenwoordigd. De leerstoel werkt naast onderwijs in bestaande programma's aan een eigen onderzoeksprogramma dat mede vorm krijgt in een transatlantische academische werkplaats, en aan publieksactiviteiten gericht op versterking van de betrokkenheid van een breder, intergenerationeel publiek bij de thematiek van kolonialisme en slavernij, en hun hedendaagse sociale, culturele en juridische doorwerking.

Jouw taken

Voor de opbouw en ontwikkeling van dit programma zoekt de VU een coördinator die van aanpakken weet. De coördinator heeft een ondersteunende functie, met de volgende taken:

Functioneren van de leerstoel

 • organiseren van het overleg met de leerstoelhouder, het curatorium, en alle bij leerstoel betrokken partijen over voortgang activiteiten; bijhouden van de activiteiten en beschikbare budgets; verslaglegging van de bijeenkomsten en jaarverslagen
 • ondersteunen van de lopende zaken van de leerstoel: agendabeheer, archiefvorming; planning activiteiten; overzicht houden op de onderwijsactiviteiten van de leerstoelhouder en op diens publieksagenda (lezingen, interviews etc.), onderhouden van emailverkeer rondom de functionele mailbox van de leerstoel in overleg met de leerstoelhouder; email-correspondentie met betrekking tot de lopende onderzoeksprojecten

Internationale samenwerking

 • coördinatie van de nog op te richten academische werkplaats; het onderhouden van contact met de Anton de Kom universiteit en andere (internationale) sparringpartners
 • ondersteuning bieden bij het aanvragen van subsidies en het organiseren van publieksevenementen, congressen, symposia etc. i.v. m leerstoel

Publieke zichtbaarheid

 • onderhouden en ontwikkelen van de website van de leerstoel, gericht op beschrijving van de leeropdracht en het programma, daaraan verbonden onderzoeksprojecten, activiteiten, mensen en samenwerkingspartners
 • mede vormgeven van het publieksprogramma van de leerstoel, contact met andere relevante partijen, zoals de coördinator van het Pre-University College programma, het Amsterdam Summerschool programma of derden betrokken bij de jaarlijkse lezing. Het onderhouden van contacten met maatschappelijke (zelf) organisaties speelt hierin een belangrijke rol

Jouw profiel

De leerstoel zoekt een coördinator die zich goed kan plaatsen binnen de volgende functie-eisen:

 • een BA of MA (HBO of WO) in geesteswetenschappen of sociale wetenschappen, rechten of andere relevante richting. Als je kennis hebt van koloniale geschiedenis en koloniale erfenissen, en/of vraagstukken met betrekking tot diversiteit, gelijkheid en inclusie, dan strekt dat tot aanbeveling
 • ervaring in projectmanagement, met een sterke affiniteit voor het creëren van structuren en het organiseren van processen die overleg bevorderen, samenwerking stimuleren en internationaal contact faciliteert. het is van belang dat je goed bekend bent met het Nederlandse universitaire en maatschappelijke veld, met inbegrip van diaspora gemeenschappen; goede bekendheid met het Surinaamse universitaire en maatschappelijke veld is een pre
 • je hebt interesse in ontwikkelingen op de universiteit in samenhang met nieuwe benaderingen van onderwijs, onderzoek, maatschappelijke uitwisseling en internationale samenwerking
 • vanuit een hands on mentaliteit en organisatorische vaardigheden, ben je bereid om je te ontwikkelen, ook in zaken betreffende budgetterings- en boekhoudkundige vaardigheden en technieken. Omdat het een nieuwe activiteit is, is het belangrijk dat je goed prioriteiten kan stellen
 • goede beheersing van ten minste het Nederlands en Engels; beheersing van een of meer Surinaamse of Caribische talen kan je functioneren zeer ten goede komen, maar is geen vereiste
 • goed kunnen omgaan met stress en eventuele (onverhoopte) spanningen die voortvloeien uit reacties die het leerstoelgebied kunnen oproepen. Wellicht heb je hier zelf ook al ervaring mee gehad

Als universiteit streven we naar gelijke kansen voor iedereen, in het besef dat diversiteit vele vormen kent. Wij geloven dat diversiteit in al haar complexiteit van onschatbare waarde is voor de kwaliteit van ons onderwijs, onderzoek en onze dienstverlening. We zijn altijd op zoek naar talent met diverse achtergronden en ervaringen. Dat betekent ook dat we ons inzetten voor het creëren van een inclusieve gemeenschap, zodat we diversiteit als meerwaarde kunnen benutten.

We beseffen dat elk individu een unieke set aan vaardigheden, expertise en denkwijze met zich meebrengt. We nodigen dan ook graag iedereen uit die zich herkent in het profiel om te solliciteren, zelfs als je niet aan alle eisen voldoet.

Wat bieden wij

Een uitdagende functie bij een maatschappelijk betrokken organisatie. Bij de VU draag je bij aan onderwijs, onderzoek en dienstverlening voor een betere wereld. En daar mag wat tegenover staan. Daarom bieden wij jou:

 • een salaris van minimaal € 3.377,00 (Schaal 9) en maximaal € 4.640,00 (Schaal 9) bruto per maand, bij een voltijds dienstverband. Dit is gebaseerd op het UFO-profiel Projectleider 2. Het precieze salaris hangt af van je opleiding en ervaring.
 • een functie voor ten minste 0,6 en maximaal 0,8 fte. Je arbeidsovereenkomst duurt in eerste instantie 1 jaar. Daarna is er uitzicht op verlenging met maximaal 3 jaar.  

Daarnaast bieden wij je aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden en regelingen. Enkele voorbeelden:

 • bij een voltijdse 38-urige werkweek hoort een vakantietegoed van 232 uur per jaar. Als je ervoor kiest om 40 uur te werken, beschik je op jaarbasis over 96 extra vakantie-uren. Bij een deeltijdaanstelling wordt dit naar rato berekend
 • 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering
 • ruime bijdrage aan ABP-pensioenregeling
 • bijdrage aan reiskosten voor woon-werkverkeer
 • keuzemodel voor fiscale uitruil van bepaalde arbeidsvoorwaarden

Over ons

Welkom bij de Faculteit der Geesteswetenschappen
Bij de Faculteit der Geesteswetenschappen verkennen we de wereld om ons heen vanuit een taalkundige, historische en filosofische benadering. We brengen verschillende vakgebieden samen: Taal, Literatuur en Communicatie; Kunst en Cultuur, Geschiedenis, Oudheid en Filosofie. Dat is Humanities+. De plus van een open blik, interdisciplinair onderzoek, vernieuwend onderwijs en een kleinschalige, persoonlijke benadering.

We richten ons op complexe maatschappelijke problemen die vragen om een brede, grensverleggende aanpak. Een aanpak die inspireert om over grenzen heen te kijken en van elkaar te leren. Samen verrijken we onze kennis en creativiteit. Samen komen we tot oplossingen met maatschappelijke meerwaarde.

Kom je werken bij Geesteswetenschappen? Dan kies je voor een inspirerende en persoonlijke werkomgeving. Samen met jouw 340 collega’s draag je bij aan topkwaliteit in onderwijs en onderzoek.

Vrije Universiteit Amsterdam
De Vrije Universiteit Amsterdam staat voor waardengedreven onderwijs en onderzoek. Wij zijn vrije denkers met kennis van zaken en een open houding – a broader mind. Met een ondernemende aanpak en aandacht voor diversiteit, zingeving en medemenselijkheid werken wij aan duurzame oplossingen met maatschappelijke impact. Door onze krachten te bundelen, over de grenzen van vakgebieden heen, werken we aan een betere wereld voor mens en planeet. Samen creëren we een veilig en respectvol werk- en studieklimaat, en een inspirerende omgeving voor onderwijs en onderzoek. Lees meer over onze gedragscodes.

We zijn gevestigd op één fysieke campus, in het hart van de Amsterdamse Zuidas, met een uitstekende ligging en bereikbaarheid. Aan de VU werken ruim 6.150 medewerkers en volgen ruim 31.000 studenten wetenschappelijk onderwijs.

Diversiteit
Diversiteit is een speerpunt van de VU. De VU wil toegankelijk en ontvankelijk zijn voor diversiteit in vakgebieden, culturen, ideeën, nationaliteiten, overtuigingen, voorkeuren en levensbeschouwingen. Vanuit vertrouwen, respect en interesse leiden verschillen hier tot nieuwe inzichten en innovatie, tot scherpte en helderheid, tot excellentie en een ruimer begrip.

Wij staan voor een inclusieve gemeenschap en geloven dat diversiteit en internationalisering bijdragen aan de kwaliteit van onderwijs, onderzoek en onze dienstverlening.

We zijn dan ook voortdurend op zoek naar mensen die door hun achtergrond en ervaring bijdragen aan de diversiteit van de VU-gemeenschap.

Vragen over de vacature?

Neem contact op met

Susan Legêne

emeritus hoogleraar

Interesse

Ben jij geïnteresseerd in deze functie en ben jij van mening dat jouw ervaring bijdraagt aan de kwaliteit van onze dienstverlening? Dan nodigen wij je graag uit om te solliciteren, ook als je niet aan alle eisen voldoet.

Voor vragen over de vacature kun je contact opnemen met Susan Legêne (Geesteswetenschappen): [email protected], of Wouter Veraart (Rechten): [email protected].

Het overleggen van een diploma en een referentiecheck maken onderdeel uit van de sollicitatieprocedure.

Sollicitaties ontvangen per e-mail worden niet in behandeling genomen.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Vragen over de vacature?

Neem contact op met

Susan Legêne

emeritus hoogleraar

Sollicitatieprocedure

Mis jouw droombaan niet!