Aan de slag als Promovendus

De Vrije Universiteit Amsterdam (VU Amsterdam) biedt georganiseerd in graduate schools van negen VU-faculteiten intensieve promotieprogramma’s aan van drie of vier jaar of deeltijdpromotieprogramma's met een duur van meer dan vier jaar. We verwachten dat onze promovendi internationaal geëngageerde wetenschappers worden met overdraagbare vaardigheden en mogelijkheden om een ​​carrière in of buiten de academische wereld te verwezenlijken.

We bieden training en begeleiding op maat met een sterke nadruk op de ontwikkeling van onderzoek en professionele vaardigheden, zoals het vermogen om in teams samen te werken. Kortom, we willen geëngageerde en verantwoordelijke academici en toekomstige professionals ontwikkelen die voortdurend de grenzen van bestaande kennis onderzoeken en verleggen. Onze doctoraten zijn internationaal georiënteerd, multi- en interdisciplinair, nieuwsgierig en resultaatgericht en hebben impact op wetenschap, maatschappij en economie.

Een promotie behalen aan de VU Amsterdam leidt vaak tot een carrière als wetenschapper en onderzoeker aan universiteiten en hogescholen; non-profitbedrijven en denktanks; adviesbureaus en corporaties.

De VU kent twee verschillende typen Promovendi

Interne Promovendi

Interne promovendi zijn betaalde medewerkers die een arbeidsovereenkomst afsluiten met de VU Amsterdam.

Externe Promovendi

Externe promovendi doen promotieonderzoek bij de VU Amsterdam met een buitenlandse financiering of een studiebeurs, of zijn zelf gefinancierde professionals of studenten.

Mis jouw droombaan bij de VU niet!