VU identiteit: veilig, verantwoord en inclusief

Al sinds de oprichting staat de VU voor wetenschappelijk en waardengedreven onderwijs, onderzoek en valorisatie: wetenschap met een geweten.
Met onderwijs, onderzoek en valorisatie voegen wij betekenis toe aan de maatschappij. Wij brengen onze idealen en kernwaarden in de praktijk.

Organisatie en historie

De Vrije Universiteit Amsterdam maakt zich sterk voor een betere wereld en een duurzame toekomst. Hoe groot de uitdagingen van vandaag ook zijn, wij benaderen ze vanuit optimisme. Want wij geloven in het ongekende potentieel van samenwerking. In onderzoek en onderwijs kijken we daarom voorbij de grenzen van disciplines. Al sinds onze oprichting staan wij voor wetenschappelijk en waardengedreven onderwijs, onderzoek en valorisatie: wetenschap met een geweten.

We zijn een brede universiteit met onderwijs en onderzoek in de alfa-, bèta-, gamma- en medische wetenschappen. Multidisciplinair ingericht, langs vier maatschappelijke thema’s:

• Connected World

• Governance for Society

• Human Health and Life Science

• Science for Sustainability

Zo stimuleren we de samenwerking waar de maatschappelijke problemen van nu en straks om vragen.

Naast onze 9 faculteiten hebben wij 9 ondersteunende diensten die ons onderzoek, onderwijs en valorisatie mogelijk maken.

Organisatie en historie

De Vrije Universiteit Amsterdam maakt zich sterk voor een betere wereld en een duurzame toekomst. Hoe groot de uitdagingen van vandaag ook zijn, wij benaderen ze vanuit optimisme. Want wij geloven in het ongekende potentieel van samenwerking. In onderzoek en onderwijs kijken we daarom voorbij de grenzen van disciplines. Al sinds onze oprichting staan wij voor wetenschappelijk en waardengedreven onderwijs, onderzoek en valorisatie: wetenschap met een geweten.

We zijn een brede universiteit met onderwijs en onderzoek in de alfa-, bèta-, gamma- en medische wetenschappen. Multidisciplinair ingericht, langs vier maatschappelijke thema’s:

• Connected World

• Governance for Society

• Human Health and Life Science

• Science for Sustainability

Zo stimuleren we de samenwerking waar de maatschappelijke problemen van nu en straks om vragen.

Naast onze 9 faculteiten hebben wij 9 ondersteunende diensten die ons onderzoek, onderwijs en valorisatie mogelijk maken.

Geschiedenis

De VU is opgericht in 1880 als particulier initiatief met een sterke verbondenheid met de protestants-christelijke bevolking in Nederland. Nog steeds zijn wij een universiteit met een grote maatschappelijke betrokkenheid.

Sociale veiligheid en gedrag

De VU wil met onderwijs, onderzoek en valorisatie betekenis toevoegen aan de maatschappij. Om dit te kunnen doen is een veilig werk- en studieklimaat nodig, waarbij medewerkers, studenten en gasten op een respectvolle wijze met elkaar omgaan. Want sociale veiligheid doen we samen. Alleen zo kunnen we werken aan een betere wereld.

Kernwaarden

Onze kernwaarden verantwoordelijk, open en persoonlijk zijn de basis voor hoe wij ons onderzoek en onderwijs vormgeven.

We stellen ons dienstbaar en betrokken op naar mens en maatschappij. We zijn toegankelijk en ontvankelijk voor diversiteit in vakgebieden, culturen, ideeën, nationaliteiten, overtuigingen en levensbeschouwingen. We hebben aandacht en respect voor elk individu en in onze gemeenschap wordt elk lid gekend.

Gedragscode

De VU heeft een gedragscode opgesteld. De gedragscode beschrijft hoe wij onze kernwaarden in de praktijk brengen. Want in een veilige, respectvolle en inspirerende werkomgeving kunnen we samen werken aan oplossingen.

Art of Engagement

Samen werken aan een betere wereld is eenvoudiger vanuit een werkklimaat dat inspireert, ontwikkelt en engageert. Met dat doel hebben we Art of Engagement geformuleerd met de volgende vier principes:

• draag bij aan het grotere geheel

• toon moed in duidelijke keuzes

• wees transparant en duidelijk

• luister en geef ruimte voor groei

Diversiteit en inclusie

Bij de VU geloven we in samenwerken. Wij zijn ervan overtuigd dat onze verschillen ons sterker maken. Daarom werken we eraan om een diverse en inclusieve universiteit te zijn. Wij stimuleren een omgeving waarin iedereen zich welkom voelt en zijn of haar stem kan laten horen. Want diversiteit is een verrijking.

Diversiteit en inclusie

Bij de VU geloven we in samenwerken. Wij zijn ervan overtuigd dat onze verschillen ons sterker maken. Daarom werken we eraan om een diverse en inclusieve universiteit te zijn. Wij stimuleren een omgeving waarin iedereen zich welkom voelt en zijn of haar stem kan laten horen. Want diversiteit is een verrijking.

Werken met een arbeidsbeperking

Iedereen heeft een eigen perspectief en eigen talenten. Daarom zorgen we dat ook mensen met een arbeidsbeperking bij de VU kunnen werken. Bij de VU werken collega’s met een arbeidsbeperking in zeer diverse functies. Wil je weten hoe hen dat bevalt? Lees of bekijk de interviews met enkele VU-medewerkers.

Het Servicepunt Participatie ondersteunt en adviseert de VU bij het aannemen en begeleiden van collega’s met een arbeidsbeperking. Heb je een arbeidsbeperking, sta je ingeschreven in het doelgroepregister en wil je bij ons komen werken? Neem dan contact met ons op. Stuur een e-mail naar [email protected]. Wij maken graag kennis met je en bekijken samen met jou welke mogelijkheden de VU jou biedt.

Kleurrijke staf

De studentenpopulatie bij de VU is cultureel divers en daarom investeren we ook in culturele diversiteit onder medewerkers. Met het Actieplan Kleurrijke Staf maken we werk van inclusief werven, werken en waarderen.