PhD-onderzoek: Helpen online leeschallenges om leesvaardigheid te vergroten?

Ben je geïnteresseerd in de vraag hoe het tekstbegrip van middelbare scholieren verbeterd kan worden? Heb je affiniteit met onderwijsontwerp en de rol die digitale middelen daarin kunnen spelen?

Jouw functie

De taken/het onderzoeksproject
Uit onderzoeken blijkt dat Nederlandse leerlingen (4-18) steeds minder goed begrijpen wat ze lezen, wat hun opbreekt in de schoolcarrière en als volwassen burger. Daarbij groeit de groep jongeren met leesachterstanden. In het project waarvoor we deze promovendus zoeken, wordt onderzocht hoe deze trend valt te keren met (digitaal) leesonderwijs dat leesvaardigheid, leesgedrag en belezenheid versterkt, door bijvoorbeeld te kijken naar de rol van zelfvertrouwen, identiteitsvorming, gemeenschaps- en netwerkverbanden en mogelijke kansen van online lezen.

In het promotieproject voer je wetenschappelijk onderzoek uit naar de inzet van digitale middelen om de betrokkenheid (‘engagement’) van minder vaardige lezers bij leestaken te vergroten. Er wordt meer specifiek gekeken naar de vraag hoe leerlingen in het vmbo (12-16) door middel van uitdagende en authentieke online leestaken (‘challenges’) geëngageerd kunnen worden bij het lezen van teksten, en of ze daardoor die teksten ook beter leren begrijpen. Je doet literatuuronderzoek om de ontwerpeisen voor de challenges te bepalen, waarna je in samenwerking met ontwikkelaars, leerkrachten en leerlingen de challenges ontwerpt. Vervolgens doe je experimenteel onderzoek naar de effectiviteit van de challenges. Je publiceert hierover in wetenschappelijke en vaktijdschriften en in je proefschrift, en presenteert op (inter)nationale congressen.

Het promotieonderzoek maakt onderdeel uit van een werkpakket binnen Leesevolutie, een onderzoeksprogramma dat wordt gefinancierd door de Nationale Wetenschapsagenda (NWA). Een uitgebreidere beschrijving van dit programma vind je op de website van Leesevolutie (werkpakket WP2B). Binnen het NWA-programma werk je samen met promovendi, postdocs en senior onderzoekers van vele andere universiteiten en hogescholen, én met praktijkprofessionals. Je begeleidingsteam bestaat uit Prof. Dr. Roel van Steensel (Vrije Universiteit) en Dr. Hans Hummel (Open Universiteit). Binnen het werkpakket werk je bovendien nauw samen met een promovendus aan Avans Hogeschool en diens begeleiders, Dr. Esther van der Stappen (Avans) en Prof. Dr. Ted Sanders (Universiteit Utrecht). Je wordt lid van een landelijke onderzoeksschool, zoals LOT of ICO, waarbinnen je cursussen volgt om je verder te ontwikkelen als onderzoeker.

Afdeling/groep
Je wordt aangesteld bij de afdeling Taal, Literatuur en Communicatie van de Faculteit Geesteswetenschappen aan de Vrije Universiteit. Daarbinnen maak je onderdeel uit van de leerstoelgroep Leesgedrag en het LeesbevorderingsLab, een interfacultair onderzoeksnetwerk op het gebied van leesonderwijs en leesbevordering geleid door Prof. Dr. Roel van Steensel (https://bit.ly/leesbevorderingslab).

Jouw profiel

Je bent een startende onderzoeker met een interdisciplinaire oriëntatie, sterk conceptueel denkvermogen en een aantoonbare affiniteit met lezen en onderwijs(ontwerp). Je bent in staat om binnen verschillende contexten te functioneren. Je bent zeer gemotiveerd om onderzoek te doen en te verkennen hoe wetenschappelijke inzichten kunnen worden toegepast in het onderwijs. Bovendien wordt jouw geschiktheid idealiter geïllustreerd door:

 • een research master afgerond in, bij voorkeur, de onderwijswetenschappen, taal(gebruiks)wetenschap, psychologie, pedagogiek, cognitive science, behavioral science of onderwijstechnologie of een ander relevant programma
 • het vermogen om onafhankelijk onderzoek te doen en aantoonbaar uitstekende analytische (kwantitatief en kwalitatief), onderzoeks- en academische schrijfvaardigheden
 • ervaring met quasi-experimenteel en/of interventieonderzoek is een pre
 • sterke communicatieve en sociale vaardigheden in interdisciplinaire en toegepaste omgevingen
 • het vermogen om wetenschappelijke inzichten te vertalen naar een breder publiek in de (onderwijs)praktijk en andere belanghebbenden
 • uitstekende mondelinge en schriftelijke beheersing van het Nederlands en Engels
 • ervaring met dataverzameling in scholen is een pre
 • ervaring in het werken met middelbare scholen (met name vmbo) is een pre

Wat bieden wij

Een uitdagende promotieplek per september 2024. Het salaris is conform de universitaire regeling voor wetenschappelijk personeel en bedraagt € 2,770 per maand gedurende het eerste jaar en stijgt naar € 3.539 per maand tijdens het vierde jaar, op basis van een voltijds dienstverband. De functie is ingedeeld volgens UFO-profiel Promovendus en staat open voor 1 fte.

De aanstelling zal in eerste instantie voor 1 jaar zijn. Na een bevredigende evaluatie van de initiële benoeming wordt het contract verlengd tot een totaal van 4 jaar. Je dissertatie aan het einde van het vierde jaar vormt de afsluiting van de arbeidsovereenkomst.

Daarnaast bieden wij je aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden en regelingen. Enkele voorbeelden:

 • bij een voltijdse 38-urige werkweek hoort een vakantietegoed van 232 uur per jaar. Als je ervoor kiest om 40 uur te werken, beschik je op jaarbasis over 96 extra vakantie-uren. Bij een deeltijdaanstelling wordt dit naar rato berekend.
 • 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering
 • ruime bijdrage aan ABP-pensioenregeling
 • bijdrage aan reiskosten voor woon-werkverkeer
 • goede en voordelige sportfaciliteiten

Over ons

Welkom bij de Faculteit der Geesteswetenschappen
Bij de Faculteit der Geesteswetenschappen verkennen we de wereld om ons heen vanuit een taalkundige, historische en filosofische benadering. We brengen verschillende vakgebieden samen: Taal, Literatuur en Communicatie; Kunst en Cultuur, Geschiedenis, Oudheid en Filosofie. Dat is Humanities+. De plus van een open blik, interdisciplinair onderzoek, vernieuwend onderwijs en een kleinschalige, persoonlijke benadering.

We richten ons op complexe maatschappelijke problemen die vragen om een brede, grensverleggende aanpak. Een aanpak die inspireert om over grenzen heen te kijken en van elkaar te leren. Samen verrijken we onze kennis en creativiteit. Samen komen we tot oplossingen met maatschappelijke meerwaarde.

Kom je werken bij Geesteswetenschappen? Dan kies je voor een inspirerende en persoonlijke werkomgeving. Samen met jouw 340 collega’s draag je bij aan topkwaliteit in onderwijs en onderzoek.

Vrije Universiteit Amsterdam
De Vrije Universiteit Amsterdam staat voor waardengedreven onderwijs en onderzoek. Wij zijn vrije denkers met kennis van zaken en een open houding – a broader mind. Met een ondernemende aanpak en aandacht voor diversiteit, zingeving en medemenselijkheid werken wij aan duurzame oplossingen met maatschappelijke impact. Door onze krachten te bundelen, over de grenzen van vakgebieden heen, werken we aan een betere wereld voor mens en planeet. Samen creëren we een veilig en respectvol werk- en studieklimaat, en een inspirerende omgeving voor onderwijs en onderzoek. Lees meer over onze gedragscodes.

We zijn gevestigd op één fysieke campus, in het hart van de Amsterdamse Zuidas, met een uitstekende ligging en bereikbaarheid. Aan de VU werken ruim 6.150 medewerkers en volgen ruim 31.000 studenten wetenschappelijk onderwijs.

Diversiteit
Diversiteit is een speerpunt van de VU. De VU wil toegankelijk en ontvankelijk zijn voor diversiteit in vakgebieden, culturen, ideeën, nationaliteiten, overtuigingen, voorkeuren en levensbeschouwingen. Vanuit vertrouwen, respect en interesse leiden verschillen hier tot nieuwe inzichten en innovatie, tot scherpte en helderheid, tot excellentie en een ruimer begrip.

Interesse

Ben jij enthousiast over deze positie en overtuigd dat jouw expertise bijdraagt aan de verdere ontwikkeling van onze universiteit? Dan nodigen wij je graag uit om te solliciteren. 

Solliciteren kan tot en met zondag 18 augustus. De eerste gesprekken zijn gepland op woensdag 28 augustus.

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met Prof. Dr. Roel van Steensel ([email protected]) of Dr. Hans Hummel ([email protected]).

Het overleggen van een diploma en een referentiecheck maken onderdeel uit van de sollicitatieprocedure.

Sollicitaties ontvangen per e-mail worden niet in behandeling genomen.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Jouw functie

De taken/het onderzoeksproject
Uit onderzoeken blijkt dat Nederlandse leerlingen (4-18) steeds minder goed begrijpen wat ze lezen, wat hun opbreekt in de schoolcarrière en als volwassen burger. Daarbij groeit de groep jongeren met leesachterstanden. In het project waarvoor we deze promovendus zoeken, wordt onderzocht hoe deze trend valt te keren met (digitaal) leesonderwijs dat leesvaardigheid, leesgedrag en belezenheid versterkt, door bijvoorbeeld te kijken naar de rol van zelfvertrouwen, identiteitsvorming, gemeenschaps- en netwerkverbanden en mogelijke kansen van online lezen.

In het promotieproject voer je wetenschappelijk onderzoek uit naar de inzet van digitale middelen om de betrokkenheid (‘engagement’) van minder vaardige lezers bij leestaken te vergroten. Er wordt meer specifiek gekeken naar de vraag hoe leerlingen in het vmbo (12-16) door middel van uitdagende en authentieke online leestaken (‘challenges’) geëngageerd kunnen worden bij het lezen van teksten, en of ze daardoor die teksten ook beter leren begrijpen. Je doet literatuuronderzoek om de ontwerpeisen voor de challenges te bepalen, waarna je in samenwerking met ontwikkelaars, leerkrachten en leerlingen de challenges ontwerpt. Vervolgens doe je experimenteel onderzoek naar de effectiviteit van de challenges. Je publiceert hierover in wetenschappelijke en vaktijdschriften en in je proefschrift, en presenteert op (inter)nationale congressen.

Het promotieonderzoek maakt onderdeel uit van een werkpakket binnen Leesevolutie, een onderzoeksprogramma dat wordt gefinancierd door de Nationale Wetenschapsagenda (NWA). Een uitgebreidere beschrijving van dit programma vind je op de website van Leesevolutie (werkpakket WP2B). Binnen het NWA-programma werk je samen met promovendi, postdocs en senior onderzoekers van vele andere universiteiten en hogescholen, én met praktijkprofessionals. Je begeleidingsteam bestaat uit Prof. Dr. Roel van Steensel (Vrije Universiteit) en Dr. Hans Hummel (Open Universiteit). Binnen het werkpakket werk je bovendien nauw samen met een promovendus aan Avans Hogeschool en diens begeleiders, Dr. Esther van der Stappen (Avans) en Prof. Dr. Ted Sanders (Universiteit Utrecht). Je wordt lid van een landelijke onderzoeksschool, zoals LOT of ICO, waarbinnen je cursussen volgt om je verder te ontwikkelen als onderzoeker.

Afdeling/groep
Je wordt aangesteld bij de afdeling Taal, Literatuur en Communicatie van de Faculteit Geesteswetenschappen aan de Vrije Universiteit. Daarbinnen maak je onderdeel uit van de leerstoelgroep Leesgedrag en het LeesbevorderingsLab, een interfacultair onderzoeksnetwerk op het gebied van leesonderwijs en leesbevordering geleid door Prof. Dr. Roel van Steensel (https://bit.ly/leesbevorderingslab).

Jouw profiel

Je bent een startende onderzoeker met een interdisciplinaire oriëntatie, sterk conceptueel denkvermogen en een aantoonbare affiniteit met lezen en onderwijs(ontwerp). Je bent in staat om binnen verschillende contexten te functioneren. Je bent zeer gemotiveerd om onderzoek te doen en te verkennen hoe wetenschappelijke inzichten kunnen worden toegepast in het onderwijs. Bovendien wordt jouw geschiktheid idealiter geïllustreerd door:

 • een research master afgerond in, bij voorkeur, de onderwijswetenschappen, taal(gebruiks)wetenschap, psychologie, pedagogiek, cognitive science, behavioral science of onderwijstechnologie of een ander relevant programma
 • het vermogen om onafhankelijk onderzoek te doen en aantoonbaar uitstekende analytische (kwantitatief en kwalitatief), onderzoeks- en academische schrijfvaardigheden
 • ervaring met quasi-experimenteel en/of interventieonderzoek is een pre
 • sterke communicatieve en sociale vaardigheden in interdisciplinaire en toegepaste omgevingen
 • het vermogen om wetenschappelijke inzichten te vertalen naar een breder publiek in de (onderwijs)praktijk en andere belanghebbenden
 • uitstekende mondelinge en schriftelijke beheersing van het Nederlands en Engels
 • ervaring met dataverzameling in scholen is een pre
 • ervaring in het werken met middelbare scholen (met name vmbo) is een pre

Wat bieden wij

Een uitdagende promotieplek per september 2024. Het salaris is conform de universitaire regeling voor wetenschappelijk personeel en bedraagt € 2,770 per maand gedurende het eerste jaar en stijgt naar € 3.539 per maand tijdens het vierde jaar, op basis van een voltijds dienstverband. De functie is ingedeeld volgens UFO-profiel Promovendus en staat open voor 1 fte.

De aanstelling zal in eerste instantie voor 1 jaar zijn. Na een bevredigende evaluatie van de initiële benoeming wordt het contract verlengd tot een totaal van 4 jaar. Je dissertatie aan het einde van het vierde jaar vormt de afsluiting van de arbeidsovereenkomst.

Daarnaast bieden wij je aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden en regelingen. Enkele voorbeelden:

 • bij een voltijdse 38-urige werkweek hoort een vakantietegoed van 232 uur per jaar. Als je ervoor kiest om 40 uur te werken, beschik je op jaarbasis over 96 extra vakantie-uren. Bij een deeltijdaanstelling wordt dit naar rato berekend.
 • 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering
 • ruime bijdrage aan ABP-pensioenregeling
 • bijdrage aan reiskosten voor woon-werkverkeer
 • goede en voordelige sportfaciliteiten

Over ons

Welkom bij de Faculteit der Geesteswetenschappen
Bij de Faculteit der Geesteswetenschappen verkennen we de wereld om ons heen vanuit een taalkundige, historische en filosofische benadering. We brengen verschillende vakgebieden samen: Taal, Literatuur en Communicatie; Kunst en Cultuur, Geschiedenis, Oudheid en Filosofie. Dat is Humanities+. De plus van een open blik, interdisciplinair onderzoek, vernieuwend onderwijs en een kleinschalige, persoonlijke benadering.

We richten ons op complexe maatschappelijke problemen die vragen om een brede, grensverleggende aanpak. Een aanpak die inspireert om over grenzen heen te kijken en van elkaar te leren. Samen verrijken we onze kennis en creativiteit. Samen komen we tot oplossingen met maatschappelijke meerwaarde.

Kom je werken bij Geesteswetenschappen? Dan kies je voor een inspirerende en persoonlijke werkomgeving. Samen met jouw 340 collega’s draag je bij aan topkwaliteit in onderwijs en onderzoek.

Vrije Universiteit Amsterdam
De Vrije Universiteit Amsterdam staat voor waardengedreven onderwijs en onderzoek. Wij zijn vrije denkers met kennis van zaken en een open houding – a broader mind. Met een ondernemende aanpak en aandacht voor diversiteit, zingeving en medemenselijkheid werken wij aan duurzame oplossingen met maatschappelijke impact. Door onze krachten te bundelen, over de grenzen van vakgebieden heen, werken we aan een betere wereld voor mens en planeet. Samen creëren we een veilig en respectvol werk- en studieklimaat, en een inspirerende omgeving voor onderwijs en onderzoek. Lees meer over onze gedragscodes.

We zijn gevestigd op één fysieke campus, in het hart van de Amsterdamse Zuidas, met een uitstekende ligging en bereikbaarheid. Aan de VU werken ruim 6.150 medewerkers en volgen ruim 31.000 studenten wetenschappelijk onderwijs.

Diversiteit
Diversiteit is een speerpunt van de VU. De VU wil toegankelijk en ontvankelijk zijn voor diversiteit in vakgebieden, culturen, ideeën, nationaliteiten, overtuigingen, voorkeuren en levensbeschouwingen. Vanuit vertrouwen, respect en interesse leiden verschillen hier tot nieuwe inzichten en innovatie, tot scherpte en helderheid, tot excellentie en een ruimer begrip.

Vragen over de vacature?

Neem contact op met

Prof. Dr. Roel van Steensel

Hoogleraar Leesgedrag

Interesse

Ben jij enthousiast over deze positie en overtuigd dat jouw expertise bijdraagt aan de verdere ontwikkeling van onze universiteit? Dan nodigen wij je graag uit om te solliciteren. 

Solliciteren kan tot en met zondag 18 augustus. De eerste gesprekken zijn gepland op woensdag 28 augustus.

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met Prof. Dr. Roel van Steensel ([email protected]) of Dr. Hans Hummel ([email protected]).

Het overleggen van een diploma en een referentiecheck maken onderdeel uit van de sollicitatieprocedure.

Sollicitaties ontvangen per e-mail worden niet in behandeling genomen.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Vragen over de vacature?

Neem contact op met

Prof. Dr. Roel van Steensel

Hoogleraar Leesgedrag

Sollicitatieprocedure

Mis jouw droombaan niet!