Privacy Officer

Maak de Vrije Universiteit nog veiliger met jouw kennis en kunde op het gebied van privacy!

Jouw functie

Als Privacy Officer bij de Dienst Informatietechnologie (Dienst IT) van de Vrije Universiteit (VU) speel je een cruciale rol in het waarborgen en verbeteren van de gegevensbescherming en privacy van studenten, medewerkers en derden. Ben jij gepassioneerd over privacy, gedreven door innovatie en klaar om de uitdagingen van de digitale toekomst aan te gaan? Solliciteer dan bij Dienst IT van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU)!

Jouw taken

 • Eerstelijns aanspreekpunt. Fungeren als een adviseur en bron van expertise op het gebied van privacy voor Dienst IT, en het verstrekken van begeleiding en ondersteuning bij privacygerelateerde vraagstukken en beslissingen
 • Samenwerking en communicatie. Samenwerken met het SOCC, de ISO’s en andere IT-teams om de privacywetgeving te integreren in IT-projecten en -systemen
 • Opstellen en implementeren van beleid, procedures en processen en andere documentatie. Het opstellen en implementeren van beleid, processen en -procedures met betrekking tot IT-systemen en -processen om te voldoen aan wet- en regelgeving zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere relevante privacywetten
 • Advies en ondersteuning bij de uitvoering van Data Privacy impact assessments (DPIA). Uitvoeren van data privacy impact assessments voor nieuwe IT projecten, systemen of technologieën om potentiële privacyrisico's te identificeren en te beheren
 • Advies en ondersteuning bij het opstellen en controleren van een verwerkersovereenkomst
 • Het invullen en onderhouden van een verwerkingenregister
 • Gegevensbescherming en -beveiliging. Zorgen voor adequate bescherming en beveiliging van persoonsgegevens die worden verwerkt door de Dienst IT, inclusief het implementeren van passende technische en organisatorische maatregelen
 • Compliance monitoring. Monitoren van naleving van privacywetten en -voorschriften binnen de Dienst Informatietechnologie, inclusief het uitvoeren van controles om te waarborgen dat beleid en procedures worden nageleefd
 • Awareness. Ontwikkelen en uitvoeren van awareness activiteiten voor medewerkers van de Dienst Informatietechnologie om hun kennis en begrip van privacy kwesties te vergroten
 • Incidentrespons. Advies aan en ondersteuning van je collega’s bij het SOCC bij incidentresponsactiviteiten in geval van een datalek of een ander privacy-incident binnen de Dienst Informatietechnologie
 • Rapportage. Rapporteren aan het Management Team van Dienst IT over privacygerelateerde activiteiten, incidenten en compliancestatus binnen de Dienst Informatietechnologie
 • Continu verbeteren. Actief bijdragen aan het continu verbeteren van privacybeheer binnen de Dienst IT door middel van evaluatie, feedback en implementatie van best practices

Jouw profiel

Opleiding

 • Afgeronde opleiding op HBO- of academisch niveau, bij voorkeur in een relevant vakgebied zoals Rechten en Informatiebeveiliging. Het hebben van een CIPP/E certificaat of vergelijkbare privacy certificering is een pre.

Kennis

 • Kennis van privacywetgeving met betrekking tot IT-processen en -systemen
 • Kennis van actuele ontwikkelingen op het gebied van gegevensbescherming

Ervaring

 • Minimaal 2 jaar ervaring in een soortgelijke functie, bij voorkeur binnen het onderwijs of de (semi) publieke sector.
 • Minimaal 2 jaar ervaring met het interpreteren en toepassen van wet- en regelgeving met betrekking tot privacy binnen een IT omgeving.
 • Aantoonbare ervaring met het adviseren over en implementeren van privacybeleid in IT-projecten
 • Aantoonbare ervaring met het uitvoeren van DPIA’s, het opstellen en sluiten van verwerkersovereenkomsten en het schrijven van beleid in een IT omgeving.

Competenties

 • Uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk
 • Goed kunnen samenwerken met diverse belanghebbenden.
 • Analytisch denkvermogen en probleemoplossend vermogen
 • Integriteit en vertrouwelijkheid bij het omgaan met gevoelige informatie
 • Kennis van IT-processen en systemen om privacy-uitdagingen effectief aan te pakken
 • Vermogen om zelfstandig beslissingen te nemen en proactieve houding in het identificeren en oplossen van privacygerelateerde kwestie.

Als universiteit streven we naar gelijke kansen voor iedereen, in het besef dat diversiteit vele vormen kent. Wij geloven dat diversiteit in al haar complexiteit van onschatbare waarde is voor de kwaliteit van ons onderwijs, onderzoek en onze dienstverlening. We zijn altijd op zoek naar talent met diverse achtergronden en ervaringen. Dat betekent ook dat we ons inzetten voor het creëren van een inclusieve gemeenschap, zodat we diversiteit als meerwaarde kunnen benutten.

We beseffen dat elk individu een unieke set aan vaardigheden, expertise en denkwijze met zich meebrengt. We nodigen dan ook graag iedereen uit die zich herkent in het profiel om te solliciteren, zelfs als je niet aan alle eisen voldoet.

Wat bieden wij

Een uitdagende functie bij een maatschappelijk betrokken organisatie. Bij de VU draag je bij aan onderwijs, onderzoek en dienstverlening voor een betere wereld. En daar mag wat tegenover staan. Daarom bieden wij jou:

 • Een salaris van minimaal € 3.226,00 (Schaal 10) en maximaal € 5.929,00 (Schaal 11) bruto per maand, bij een voltijds dienstverband. Dit is gebaseerd op het UFO-profiel Jurist 2. Het precieze salaris hangt af van je opleiding en ervaring.
 • Een functie voor minstens 0,8 fte. Je arbeidsovereenkomst duurt in eerste instantie 1 jaar.

Daarnaast bieden wij je aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden en regelingen. Enkele voorbeelden:

 • Bij een voltijdse 38-urige werkweek hoort een vakantietegoed van 232 uur per jaar. Als je ervoor kiest om 40 uur te werken, beschik je op jaarbasis over 96 extra vakantie-uren. Bij een deeltijdaanstelling wordt dit naar rato berekend.
 • 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering
 • gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof
 • bijdrage aan reiskosten voor woon-werkverkeer
 • keuzemodel voor fiscale uitruil van bepaalde arbeidsvoorwaarden

Over ons

Welkom bij de dienst Informatietechnologie
Als dienst Informatietechnologie (IT) zorgen we ervoor dat onderzoekers, medewerkers en studenten probleemloos kunnen werken en studeren. We faciliteren onderwijs en onderzoek met IT-middelen, adviseren over IT-producten en -diensten en houden het applicatielandschap up-to-date. Zo zorgen we ervoor dat de IT-voorzieningen van de universiteit 24/7 beschikbaar zijn.

Tegelijkertijd ligt onze focus bij de digitale toekomst: van de slimme campus tot cybersecurity, van open science tot artificial intelligence. Met faculteiten en diensten kijken we voortdurend vooruit: hoe kunnen we nú al klaar zijn voor de vragen van morgen? Samen vinden we nieuwe manieren om de VU-ambities op het gebied van onderwijs, onderzoek en valorisatie nóg beter te ondersteunen.

Kom je werken bij IT? Dan werk je in een complex, vaak hectisch en uitdagend speelveld, met aandacht voor zowel ontwikkeling als beheer. Bij ons krijg je alle ruimte om initiatief te tonen en verantwoordelijkheid te nemen. We vinden het belangrijk om van elkaar te leren, altijd met de focus op resultaat. Bij IT werk je samen met ruim 200 collega’s, verdeeld over 4 afdelingen.

Vrije Universiteit Amsterdam
De Vrije Universiteit Amsterdam staat voor waardengedreven onderwijs en onderzoek. Wij zijn vrije denkers met kennis van zaken en een open houding – a broader mind. Met een ondernemende aanpak en aandacht voor diversiteit, zingeving en medemenselijkheid werken wij aan duurzame oplossingen met maatschappelijke impact. Door onze krachten te bundelen, over de grenzen van vakgebieden heen, werken we aan een betere wereld voor mens en planeet. Samen creëren we een veilig en respectvol werk- en studieklimaat, en een inspirerende omgeving voor onderwijs en onderzoek. Lees meer over onze gedragscodes.

We zijn gevestigd op één fysieke campus, in het hart van de Amsterdamse Zuidas, met een uitstekende ligging en bereikbaarheid. Aan de VU werken ruim 6.150 medewerkers en volgen ruim 31.000 studenten wetenschappelijk onderwijs.

Diversiteit
Diversiteit is een speerpunt van de VU. De VU wil toegankelijk en ontvankelijk zijn voor diversiteit in vakgebieden, culturen, ideeën, nationaliteiten, overtuigingen, voorkeuren en levensbeschouwingen. Vanuit vertrouwen, respect en interesse leiden verschillen hier tot nieuwe inzichten en innovatie, tot scherpte en helderheid, tot excellentie en een ruimer begrip.

Wij staan voor een inclusieve gemeenschap en geloven dat diversiteit en internationalisering bijdragen aan de kwaliteit van onderwijs, onderzoek en onze dienstverlening.

We zijn dan ook voortdurend op zoek naar mensen die door hun achtergrond en ervaring bijdragen aan de diversiteit van de VU-gemeenschap.

Interesse

Ben jij geïnteresseerd in deze functie en ben jij van mening dat jouw ervaring bijdraagt aan de kwaliteit van onze dienstverlening? Dan nodigen wij je graag uit om te solliciteren, ook als je niet aan alle eisen voldoet.

Het overleggen van een diploma, een referentiecheck en een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) maken onderdeel uit van de sollicitatieprocedure.

Sollicitaties ontvangen per e-mail worden niet in behandeling genomen.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Jouw functie

Als Privacy Officer bij de Dienst Informatietechnologie (Dienst IT) van de Vrije Universiteit (VU) speel je een cruciale rol in het waarborgen en verbeteren van de gegevensbescherming en privacy van studenten, medewerkers en derden. Ben jij gepassioneerd over privacy, gedreven door innovatie en klaar om de uitdagingen van de digitale toekomst aan te gaan? Solliciteer dan bij Dienst IT van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU)!

Jouw taken

 • Eerstelijns aanspreekpunt. Fungeren als een adviseur en bron van expertise op het gebied van privacy voor Dienst IT, en het verstrekken van begeleiding en ondersteuning bij privacygerelateerde vraagstukken en beslissingen
 • Samenwerking en communicatie. Samenwerken met het SOCC, de ISO’s en andere IT-teams om de privacywetgeving te integreren in IT-projecten en -systemen
 • Opstellen en implementeren van beleid, procedures en processen en andere documentatie. Het opstellen en implementeren van beleid, processen en -procedures met betrekking tot IT-systemen en -processen om te voldoen aan wet- en regelgeving zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere relevante privacywetten
 • Advies en ondersteuning bij de uitvoering van Data Privacy impact assessments (DPIA). Uitvoeren van data privacy impact assessments voor nieuwe IT projecten, systemen of technologieën om potentiële privacyrisico's te identificeren en te beheren
 • Advies en ondersteuning bij het opstellen en controleren van een verwerkersovereenkomst
 • Het invullen en onderhouden van een verwerkingenregister
 • Gegevensbescherming en -beveiliging. Zorgen voor adequate bescherming en beveiliging van persoonsgegevens die worden verwerkt door de Dienst IT, inclusief het implementeren van passende technische en organisatorische maatregelen
 • Compliance monitoring. Monitoren van naleving van privacywetten en -voorschriften binnen de Dienst Informatietechnologie, inclusief het uitvoeren van controles om te waarborgen dat beleid en procedures worden nageleefd
 • Awareness. Ontwikkelen en uitvoeren van awareness activiteiten voor medewerkers van de Dienst Informatietechnologie om hun kennis en begrip van privacy kwesties te vergroten
 • Incidentrespons. Advies aan en ondersteuning van je collega’s bij het SOCC bij incidentresponsactiviteiten in geval van een datalek of een ander privacy-incident binnen de Dienst Informatietechnologie
 • Rapportage. Rapporteren aan het Management Team van Dienst IT over privacygerelateerde activiteiten, incidenten en compliancestatus binnen de Dienst Informatietechnologie
 • Continu verbeteren. Actief bijdragen aan het continu verbeteren van privacybeheer binnen de Dienst IT door middel van evaluatie, feedback en implementatie van best practices

Jouw profiel

Opleiding

 • Afgeronde opleiding op HBO- of academisch niveau, bij voorkeur in een relevant vakgebied zoals Rechten en Informatiebeveiliging. Het hebben van een CIPP/E certificaat of vergelijkbare privacy certificering is een pre.

Kennis

 • Kennis van privacywetgeving met betrekking tot IT-processen en -systemen
 • Kennis van actuele ontwikkelingen op het gebied van gegevensbescherming

Ervaring

 • Minimaal 2 jaar ervaring in een soortgelijke functie, bij voorkeur binnen het onderwijs of de (semi) publieke sector.
 • Minimaal 2 jaar ervaring met het interpreteren en toepassen van wet- en regelgeving met betrekking tot privacy binnen een IT omgeving.
 • Aantoonbare ervaring met het adviseren over en implementeren van privacybeleid in IT-projecten
 • Aantoonbare ervaring met het uitvoeren van DPIA’s, het opstellen en sluiten van verwerkersovereenkomsten en het schrijven van beleid in een IT omgeving.

Competenties

 • Uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk
 • Goed kunnen samenwerken met diverse belanghebbenden.
 • Analytisch denkvermogen en probleemoplossend vermogen
 • Integriteit en vertrouwelijkheid bij het omgaan met gevoelige informatie
 • Kennis van IT-processen en systemen om privacy-uitdagingen effectief aan te pakken
 • Vermogen om zelfstandig beslissingen te nemen en proactieve houding in het identificeren en oplossen van privacygerelateerde kwestie.

Als universiteit streven we naar gelijke kansen voor iedereen, in het besef dat diversiteit vele vormen kent. Wij geloven dat diversiteit in al haar complexiteit van onschatbare waarde is voor de kwaliteit van ons onderwijs, onderzoek en onze dienstverlening. We zijn altijd op zoek naar talent met diverse achtergronden en ervaringen. Dat betekent ook dat we ons inzetten voor het creëren van een inclusieve gemeenschap, zodat we diversiteit als meerwaarde kunnen benutten.

We beseffen dat elk individu een unieke set aan vaardigheden, expertise en denkwijze met zich meebrengt. We nodigen dan ook graag iedereen uit die zich herkent in het profiel om te solliciteren, zelfs als je niet aan alle eisen voldoet.

Wat bieden wij

Een uitdagende functie bij een maatschappelijk betrokken organisatie. Bij de VU draag je bij aan onderwijs, onderzoek en dienstverlening voor een betere wereld. En daar mag wat tegenover staan. Daarom bieden wij jou:

 • Een salaris van minimaal € 3.226,00 (Schaal 10) en maximaal € 5.929,00 (Schaal 11) bruto per maand, bij een voltijds dienstverband. Dit is gebaseerd op het UFO-profiel Jurist 2. Het precieze salaris hangt af van je opleiding en ervaring.
 • Een functie voor minstens 0,8 fte. Je arbeidsovereenkomst duurt in eerste instantie 1 jaar.

Daarnaast bieden wij je aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden en regelingen. Enkele voorbeelden:

 • Bij een voltijdse 38-urige werkweek hoort een vakantietegoed van 232 uur per jaar. Als je ervoor kiest om 40 uur te werken, beschik je op jaarbasis over 96 extra vakantie-uren. Bij een deeltijdaanstelling wordt dit naar rato berekend.
 • 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering
 • gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof
 • bijdrage aan reiskosten voor woon-werkverkeer
 • keuzemodel voor fiscale uitruil van bepaalde arbeidsvoorwaarden

Over ons

Welkom bij de dienst Informatietechnologie
Als dienst Informatietechnologie (IT) zorgen we ervoor dat onderzoekers, medewerkers en studenten probleemloos kunnen werken en studeren. We faciliteren onderwijs en onderzoek met IT-middelen, adviseren over IT-producten en -diensten en houden het applicatielandschap up-to-date. Zo zorgen we ervoor dat de IT-voorzieningen van de universiteit 24/7 beschikbaar zijn.

Tegelijkertijd ligt onze focus bij de digitale toekomst: van de slimme campus tot cybersecurity, van open science tot artificial intelligence. Met faculteiten en diensten kijken we voortdurend vooruit: hoe kunnen we nú al klaar zijn voor de vragen van morgen? Samen vinden we nieuwe manieren om de VU-ambities op het gebied van onderwijs, onderzoek en valorisatie nóg beter te ondersteunen.

Kom je werken bij IT? Dan werk je in een complex, vaak hectisch en uitdagend speelveld, met aandacht voor zowel ontwikkeling als beheer. Bij ons krijg je alle ruimte om initiatief te tonen en verantwoordelijkheid te nemen. We vinden het belangrijk om van elkaar te leren, altijd met de focus op resultaat. Bij IT werk je samen met ruim 200 collega’s, verdeeld over 4 afdelingen.

Vrije Universiteit Amsterdam
De Vrije Universiteit Amsterdam staat voor waardengedreven onderwijs en onderzoek. Wij zijn vrije denkers met kennis van zaken en een open houding – a broader mind. Met een ondernemende aanpak en aandacht voor diversiteit, zingeving en medemenselijkheid werken wij aan duurzame oplossingen met maatschappelijke impact. Door onze krachten te bundelen, over de grenzen van vakgebieden heen, werken we aan een betere wereld voor mens en planeet. Samen creëren we een veilig en respectvol werk- en studieklimaat, en een inspirerende omgeving voor onderwijs en onderzoek. Lees meer over onze gedragscodes.

We zijn gevestigd op één fysieke campus, in het hart van de Amsterdamse Zuidas, met een uitstekende ligging en bereikbaarheid. Aan de VU werken ruim 6.150 medewerkers en volgen ruim 31.000 studenten wetenschappelijk onderwijs.

Diversiteit
Diversiteit is een speerpunt van de VU. De VU wil toegankelijk en ontvankelijk zijn voor diversiteit in vakgebieden, culturen, ideeën, nationaliteiten, overtuigingen, voorkeuren en levensbeschouwingen. Vanuit vertrouwen, respect en interesse leiden verschillen hier tot nieuwe inzichten en innovatie, tot scherpte en helderheid, tot excellentie en een ruimer begrip.

Wij staan voor een inclusieve gemeenschap en geloven dat diversiteit en internationalisering bijdragen aan de kwaliteit van onderwijs, onderzoek en onze dienstverlening.

We zijn dan ook voortdurend op zoek naar mensen die door hun achtergrond en ervaring bijdragen aan de diversiteit van de VU-gemeenschap.

Vragen over de vacature?

Neem contact op met

Jurriaan Mellegers

Teamleider
0618944306

Interesse

Ben jij geïnteresseerd in deze functie en ben jij van mening dat jouw ervaring bijdraagt aan de kwaliteit van onze dienstverlening? Dan nodigen wij je graag uit om te solliciteren, ook als je niet aan alle eisen voldoet.

Het overleggen van een diploma, een referentiecheck en een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) maken onderdeel uit van de sollicitatieprocedure.

Sollicitaties ontvangen per e-mail worden niet in behandeling genomen.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Vragen over de vacature?

Neem contact op met

Jurriaan Mellegers

Teamleider
0618944306

Sollicitatieprocedure

Mis jouw droombaan niet!